STATUTORY INTERPRETATION IN MONGOLIA: EMANCIPATING FROM THE ABSTRACT APPROACH
2023-06-30
Ном хэлбэрээр үзэх

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч, хууль зүйн доктор Ц.Цогтын АНУ-ын Дьюкийн Их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан “Монгол Улс дахь хуулийн тайлбар: абстракт аргачлалаас чөлөөлөгдөх нь” сэдэвт бүтээл.

Тус бүтээлийг Улсын дээд шүүхийн дэргэдэх Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн санхүүжилтээр хэвлүүлэв.